Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Trosbekendelsen

Den første artikel: Om skabelsen
Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.
Det vil sige: Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. Jeg tror, at han har givet mig legeme og sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og sanser, og at Gud i dag opretholder alt. Jeg tror, at han giver mig mad og tøj, hus og hjem, familie og venner og alt, hvad jeg trænger til. Jeg tror, at Gud hjælper mig i al fare og bevarer mig mod alt ondt. Det gør han af nåde og godhed, uden at jeg har gjort mig fortjent til det. For alt det skylder jeg at takke ham, tjene ham og leve efter hans vilje.

Den anden artikel: Om frelsen
Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Det vil sige: Jeg tror, at Jesus Kristus er min Herre. Han er sand Gud, født af Faderen fra evighed af, og sandt menneske, født af Jomfru Maria. Han har befriet mig fortabte og skyldige menneske. Han har tilgivet mig alle synder og friet mig fra dødens og Djævelens magt med sit hellige blod og sin uskyldige lidelse og død. Han er stået op fra de døde, lever og regerer for evigt. Det har Jesus Kristus gjort, for at jeg skal være hans, leve med ham og altid tjene ham.

Den tredje artikel: Om fornyelsen
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.
Det vil sige: Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham; men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Han har skabt troen i mig, helliggjort mig og bevaret mig i den rette tro. Han kalder, samler, skaber og helliggør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I den kristne kirke tilgiver han daglig mig og alle troende al synd. På dommens dag vil han opvække mig og alle døde og i Kristus give mig og alle troende evigt liv.

Luther giver sin barber gode råd om at bede ud fra katekismus

Luther giver sin barber gode råd om at bede ud fra katekismus

I 1535 udgav Martin Luther et lille skrift: En enfoldig måde at bede på for en god ven, mester Peter,…… Læs mere

Martin Luthers katekismus-salmer

Martin Luthers katekismus-salmer

Martin Luther, der skrev Den lille Katekismus, som er udgangspunkt for Katekismus Updated, skrev også en række salmer i tilknytning…… Læs mere

Petter Dass digter om katekismus

Petter Dass digter om katekismus

Petter Dass skrev sange og salmer over katekismus. Bedst kendt er Herre Gud! Dit dyre navn og ære, der er…… Læs mere

Katekismus og bibelhistorie

Katekismus og bibelhistorie

Luther lagde stor vægt på at koble bibelhistorie og katekismus sammen, så de gensidigt kunne belyse hinanden. Her er et…… Læs mere

Kort om troen

Kort om troen

Elleve "postkort" i PDF-format, der sætter gang i refleksion og dialog i en cellegruppe - på et studiested, i en ungdomklub…… Læs mere

Trosbekendelsen - ganske enkelt

Trosbekendelsen - ganske enkelt

Selv om forklaringerne i Katekismus Updated er korte, er de ikke lette at forstå. Derfor har vi lavet enkle forklaringer…… Læs mere

Hvordan forstå Trosbekendelsen?

Hvordan forstå Trosbekendelsen?

Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert…… Læs mere