Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Guds ord

Hvad er Guds ord?
Det er Guds tale til os ved sin søn Jesus Kristus og ved sine profeter og apostle i Bibelen. Hebræerbrevets forfatter siger: »Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn.« (Hebr 1,1-2).
Det er Guds tale til os ved sin søn Jesus Kristus og ved sine profeter og apostle i Bibelen.

Hvad gavner Guds ord?
Paulus siger: »Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.« (Rom 10,17).
Guds ord møder os som lov og evangelium, krav og gave. Loven er Guds ord, der lærer os at leve efter Guds vilje og afslører vores synd. Evangeliet er Guds ord, der giver os syndernes forladelse i Jesus Kristus. Guds gave i evangeliet modtages i tro.

Hvor møder vi Guds ord?
Paulus siger: »Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!« (Kol 3,16-17).
Guds ord møder vi ved dåben, nadveren og skriftemålet samt gennem forkyndelsens forskellige former: prædiken, undervisning, læsning, fortælling, samtale, sang m.m.

Hvem skal høre Guds ord?
Jesus Kristus siger: »I hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag.« (Luk 24,47).
Den kristne menighed har til opgave at sprede Guds ord til alle mennesker nær og fjern.

Tre nye lovsange om bibel, dåb og nadver

Tre nye lovsange om bibel, dåb og nadver

Se, lyt og læs dem her. Spil videoerne for de andre i teen- eller ungdomsgruppen

Martin Luthers katekismus-salmer

Martin Luthers katekismus-salmer

Martin Luther, der skrev Den lille Katekismus, som er udgangspunkt for Katekismus Updated, skrev også en række salmer i tilknytning…… Læs mere

Katekismus og bibelhistorie

Katekismus og bibelhistorie

Luther lagde stor vægt på at koble bibelhistorie og katekismus sammen, så de gensidigt kunne belyse hinanden. Her er et…… Læs mere

Fadervor

Fadervor

Bibelstudie for juniorer om Fadervor.

Nådemidlerne

Nådemidlerne

Bibelstudie for juniorer om dåben, nadveren og Guds ord.

Kort om troen

Kort om troen

Elleve "postkort" i PDF-format, der sætter gang i refleksion og dialog i en cellegruppe - på et studiested, i en ungdomklub…… Læs mere

Hvordan forstå Guds ord?

Hvordan forstå Guds ord?

Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert…… Læs mere

Robert Bladt: Kristusliv

Robert Bladt: Kristusliv

Bogen giver en levende indføring i det kristne liv. Forfatteren viser: 1) Menneskelivets udtryk ved at gennemgå De ti bud…… Læs mere