Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fadervor

Indledning
Vor Fader, du som er i himlene!
Det vil sige: Gud indbyder os til at tro, at han er vores almægtige Far og vi hans børn, for at vi trygt skal bede til ham, som børn beder deres far eller mor om noget.

Den første bøn
Helliget blive dit navn
Det vil sige: Guds navn er helligt i sig selv; men i denne bøn beder vi om, at det også må blive helligt hos os.
Det sker, når Guds ord forkyndes tydeligt og rent, og når vi som Guds børn lever efter det. Hjælp os til det, kære Far i Himlen! Men den, som forkynder eller lever anderledes, end Guds ord lærer, han krænker Guds navn. Bevar os fra det, himmelske Far!

Den anden bøn
Komme dit rige
Det vil sige: Guds rige kommer af sig selv uden vores bøn; men i denne bøn beder vi om, at det også må komme til os.
Det sker, når vores himmelske Far giver os sin Helligånd, så vi tror hans ord, lever efter det og får evigt liv hos ham.

Den tredje bøn
Ske din vilje som i himlen således også på jorden
Det vil sige: Guds gode vilje sker uden vores bøn; men i denne bøn beder vi om, at den også må ske hos os.
Det sker, når Gud forhindrer alle onde planer fra Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje, som ikke ønsker at hellige Guds navn og lade hans rige komme. Det sker, når Gud styrker og bevarer os i tillid til hans ord og i troen på ham, så vi lever efter hans vilje, indtil vi dør.

Den fjerde bøn
Giv os i dag vort daglige brød
Det vil sige: Gud giver dagligt brød også uden vores bøn, endda til onde mennesker; men i denne bøn beder vi om, at vi må værdsætte det og modtage vores daglige brød med tak og dele med andre.
Ved dagligt brød forstår vi alt, hvad vi behøver i livet og for at trives, fx mad, drikke, tøj, hjem, penge, ejendom, trofast ægtefælle, vores børn, gode kolleger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred, sundhed, ære, gode venner og naboer.

Den femte bøn
Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere
Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud ikke vil se på vores synd og af den grund afvise vores bøn. For vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke fortjent det. Men vi beder om, at han vil tilgive os alt af nåde. For vi synder daglig meget og fortjener Guds straf. Sådan vil vi også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der gør os ondt.

Den sjette bøn
Og led os ikke ind i fristelse
Det vil sige: Det er ikke Gud, der frister os. Men i denne bøn beder vi om, at Gud vil beskytte os, så Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje ikke bedrager os til vantro, synd og fortvivlelse. Og vi beder om, at Gud vil bevare os, når vi fristes, så vi til sidst må vinde og beholde sejren.

Den syvende bøn
Men fri os fra det onde
Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud vil befri os fra alt det, der kan skade os selv eller andre til krop og sjæl, ejendom og ære. Og vi beder om, at han vil føre os fra denne faldne verden hjem til sig i Himlen, når vi dør.

Afslutning
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Det vil sige: Vi priser Gud for, at disse bønner opfyldes helt og fuldt den dag, Guds evige rige kommer. Men også nu er Riget, magten og æren Guds. Derfor kan vi trygt regne med, at han i nåde hører vores bønner og
svarer os.
Amen betyder: Ja, det skal ske sådan.

Fadervor som vekselbøn

Fadervor som vekselbøn

Ofte beder vi Fadervor for os selv eller i kor. Hvorfor ikke bede den som vekselbøn, fx ved en gudstjeneste…… Læs mere

Fadervor med fagter

Fadervor med fagter

Disse understøttende fagter til Fadervor kan være en god visuel hjælp til både små og store børn. Hjælper med konkrete…… Læs mere

Luther giver sin barber gode råd om at bede ud fra katekismus

Luther giver sin barber gode råd om at bede ud fra katekismus

I 1535 udgav Martin Luther et lille skrift: En enfoldig måde at bede på for en god ven, mester Peter,…… Læs mere

Fadervor armbånd

Fadervor armbånd

Idé til at lave et armbånd med forskellige farvede perler, som kan minde børnene om de forskellige bønner i Fadervor.…… Læs mere

Fadervor løb

Fadervor løb

I løbet af ni poster ledes børnene igennem de forskellige dele af Fadervor på en sjov måde. Til hver post…… Læs mere

Fadervor rollespil

Fadervor rollespil

Igennem dette lille rollespil – som kræver to personer, der kan læse – føres børnene igennem Fadervor. Hvad beder vi…… Læs mere

Martin Luthers katekismus-salmer

Martin Luthers katekismus-salmer

Martin Luther, der skrev Den lille Katekismus, som er udgangspunkt for Katekismus Updated, skrev også en række salmer i tilknytning…… Læs mere

Petter Dass digter om katekismus

Petter Dass digter om katekismus

Petter Dass skrev sange og salmer over katekismus. Bedst kendt er Herre Gud! Dit dyre navn og ære, der er…… Læs mere

Katekismus og bibelhistorie

Katekismus og bibelhistorie

Luther lagde stor vægt på at koble bibelhistorie og katekismus sammen, så de gensidigt kunne belyse hinanden. Her er et…… Læs mere

Kort om troen

Kort om troen

Elleve "postkort" i PDF-format, der sætter gang i refleksion og dialog i en cellegruppe - på et studiested, i en ungdomklub…… Læs mere

Indlæs flere